Sähköliiton eläkeläisjäsenyys ja äänioikeus edustajiston vaaleissa

22.5.2020

Sähköliiton ja Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston vaaleissa äänioikeutettuja ovat ammattiosastojen jäsenet, joilla on sopimusalakohtainen tunnus liiton jäsenrekisterissä. Oppilasjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta eläkeläisjäsenillä on, kun tietyt ehdot täyttyvät.

Eläkeläisillä äänioikeus koskee:

1. ennen 13.11.1999 eläkkeelle siirtyneitä, jotka rekisteröityvät jollekin sopimusalalle liiton jäsenrekisteriin. Rekisteröityminen tulee tehdä liittoon 30. kesäkuuta mennessä eläkeläisjäsenen äänioikeusrekisteröitymis-lomakkeella.

2. heitä, jotka ovat saavuttaneet vapaajäsenyyden eläkkeelle siirtymisen johdosta 13.11.1999–10.11.2007 ja jotka ovat rekisteröityneet liiton jäsenrekisteriin jollekin sopimusalalle. Heidän äänioikeutensa kuitenkin päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana 65 ikävuotta tulee täyteen.

Sääntöjen mukaisesti pysyvästi eläkeläisjäseneksi siirtyneen jäsenen äänioikeuden käyttö edustajiston vaalissa edellyttää jäsenen omatoimista ilmoittautumista äänioikeutettujen rekisteriin. Äänioikeus-rekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä tätä varten toimitetulla lomakkeella, johon tulee merkitä huolellisesti pyydetyt tiedot. Vaalipiiri määräytyy jäsenen ammattiosaston kotipaikan mukaan. Ammatti-osaston numero löytyy Sähköliiton jäsenkortista. Äänioikeutettujen rekisteriin ilmoittautumistietojen pitää olla Sähköalojen ammattiliitto ry:ssä (Sähköliitossa) viimeistään 30.6.2020 kello 16.00 mennessä. Sääntöjen mukaiset ehdot täyttävän eläkeläisjäsenen, joka haluaa rekisteröityä äänestäjäksi, pitää tilata liitolta lomake äänioikeutetuksi rekisteröitymistä varten. Tilaukset tehdään osoitteesta: teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi tai puhelimitse 050 371 8961.