Työtaistelukassa

Hakemus lähetetään SUORAAN LIITTOON Sähköliiton keskustoimistoon (PL 747, 33101 Tampere):

1. Kun jäsen siirtyy vanhuus-, varhais-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeelle.
Liitteeksi tarvitaan aina kopio eläkepäätöksestä (ennakkopäätös tai määräaikainen eläkepäätös ei
oikeuta palautukseen) ja kopio verokortista.
Mikäli työnantaja on perinyt jäsenmaksun suoraan palkasta, tarvitaan myös viimeisin palkkalaskelma.

2. Kun jäsen on kuollut. (Omaisilla on oikeus hakea työtaistelukassamaksut ilman korkoa).
Liitteeksi tarvitaan kopio verokortista.

Työtaistelukassamaksujen palautushakemus toimitetaan käsiteltäväksi omaan osastoon:

1. Kun jäsen siirtyy työskentelemään jollekin muulle alalle, jolla liitolla ei ole työehtosopimusta.
Liitteeksi toimenkuvatodistus ja jäljennös sivutulon verokortista.

2. Kun jäsen aloittaa yritystoiminnan.
Liitteeksi tarvitaan toimenkuvatodistus ja yrittäjäksi alkaneilta kopio kaupparekisteriotteesta
tai elinkeinoilmoituksesta sekä kopio verokortista.

Alla työtaistelukassamaksujen palautushakemukset.