Sähköistys- ja sähköasennusalalle uusi työehtosopimus

22.5.2020

Sähköliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.5.2020 Sähköistys- ja sähköasennusalalle 7. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Sähköliiton neuvottelukumppaneina TES pöydässä olleiden Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot ovat jo aiemmin hyväksyneet neuvottelutuloksen. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020‒31.3.2022. Muutokset astuvat pääsääntöisesti voimaan ensi kuun alusta.

Yksi iso muutos on ns. kiky-tuntien poistuminen. 24 talkootuntia ovat virallisesti historiaa 1. kesäkuuta. Sähköistys- ja sähköasennusalan palkankorotustaso noudattaa ns. yleistä linjaa: kahden vuoden aikana palkat nousevat yhteensä 3,2 prosenttia. Sopimukseen sisältyy ns. kriisilauseke, jonka mukaan sopijaosapuolet voivat arvioida sopimusratkaisua uudelleen, mikäli koronaepidemia aiheuttaa poikkeuksellisia talousvaikeuksia yrityksille.

POIMINTOJA UUDESTA TESSISTÄ:

Palkankorotukset:

-       Henkilökohtaiset aikapalkat palkkaryhmän mukaan 0,17‒0,28 €/h (1.8.2020) ja 0,19‒0,32 €/h (1.8.2021)

-       Palkkataulukot yms. 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).

-       Urakkahinnoittelu yms. 1,5 % (1.8.2020) ja 1,7 % (1.8.2021).

Työaika:

-       Iltatyöajan katsotaan iltatyölisän maksamisen osalta alkavan kello 18.

Talotekniikka-alan aikapalkkausjärjestelmä:

-       Työntekijä voi tarvittaessa pyytää toisen työntekijän avustamaan itseään palkkaryhmän määrittelyä koskeviin neuvotteluihin.

-       Työntekijä, jolta puuttuu alan perustutkinto, kuuluu palkkaryhmään S. Samaan palkkaryhmään kuuluvat ns. nuoret työntekijät, joita koskeva oma kohtansa on poistettu uudesta työehtosopimuksesta. Nuoriksi työntekijöiksi katsotaan alle 18-vuotiaat, joilla ei ole perustutkintoa ja jotka eivät ole oppisopimussuhteessa.

-       Harjaantuminen on järjestettävä niin, että sähköalan ammattiin perehtyvä saavuttaa palkkaryhmän 1 edellyttämät taidot viimeistään 24 kuukauden kuluttua.

-       Oppisopimussuhteiset työntekijät aloittavat palkkaryhmässä S ja nousevat 24 kuukauden kuluttua palkkaryhmään 1, elleivät he sitä ennen ehdi suorittaa perustutkintoa.

-       Perustutkinnon suorittaneet työntekijät kuuluvat palkkaryhmään 1 ja viimeistään 12 kuukauden työkokemuksen jälkeen palkkaryhmään 2.

-       Pääluottamusmiehellä on epäselvissä tapauksissa oikeus saada aineisto, jonka mukaan-lähetetyn tai vuokratyöntekijän palkkaryhmä on määritelty.

Urakkatyön rajaaminen ja vuokratyöntekijät:

-       Urakkatyöksi katsotaan vuokratyöntekijän tekemä työ, joka on työehto- tai työmaasopimuksen mukaan vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen omillekin työntekijöille urakkatyötä.

Urakkatyöryhmä:

-       Urakkatyöryhmän työntekijöiden ammattitaidon ja työkyvyn tulee vastata työsuoritusten luonnetta ja vaativuutta. Tämä pitää huomioida varsinkin silloin, jos työryhmään aiotaan sijoittaa osasairauspäivärahalla tai palkallisessa työkokeilussa olevia työntekijöitä.

Koulutus ja yrityksen toiminnan kehittäminen:

-       Sopimukseen kuuluu yhteensä 16 tuntia palkallista koulutusta. Sitä ei kuitenkaan voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko-elokuussa perjantaisin tai lauantaisin.

Tuntikortit & palkanmaksupäivä:

-       Työnantajan on järjestettävä työntekijälle työsähköposti, jos sähköisen tuntikortin käyttäminen vaatii sähköpostiosoitetta eikä työntekijä halua käyttää tähän henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan.

-       Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle palkkalaskelma palkanmaksupäivään mennessä vähintään sähköisessä muodossa.

Työsuhdeturva:

-       Työntekijälle on annettava mahdollisuus tyhjentää henkilökohtainen aineisto työsähköpostistaan työsuhteen päättyessä.


Neuvottelutulos luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

https://www.sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset/005-sahkoistys-ja-sahkoasennusala-stta-ry-ja-palta-ry.