Energia – ICT – Verkostoalalle uusi työehtosopimus

22.5.2020

ENERGIA – ICT – VERKOSTOALALLE UUSI TYÖEHTOSOPIMUS

Sähköliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.5.2020 energia-ICT-verkostoalalle 6. toukokuuta syntyneen neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi. Vielä saman päivän aikana myös muiden osapuolien eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Energiateollisuus ry:n ja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallinnot tekivät saman. Uuden työehtosopimuksen kausi alkoi neuvottelutuloksen syntypäivästä 6. toukokuuta ja jatkuu 31. maaliskuuta 2022 saakka. Monessa neuvottelupöydässä hiertäneistä 24 ns. kiky-tunnista päästiin eroon, mistä yhtenä kompensaationa sopimukseen kirjattiin 8 tutia palkallista koulutusta. Palkankorotukset noudattelevat ns. yleistä linjaa: kahden vuoden aikana ne ovat yhteensä 3,2 prosenttia.

POIMINTOJA UUDESTA TESSISTÄ:

Palkankorotukset:

-       Yleiskorotus 1,2 % (1.9.2020).

-       Yleiskorotus 1,4 % (1.8.2021) ja lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % (1.8.2021).

Säännöllinen työaika, yötyö ja liukuva työaika:

-       Tasoittumisjakso on 12 kuukautta, mutta asiasta voidaan sopia toisinkin.

Keskeytymätön kolmivuorotyö:

-       Työntekijät siirtyvät työajan lyhentymistä vastaavaan 1 576 tunnin vuosityöaikaan ensi vuoden tai tasoittumisjakson alusta. Työryhmä esittää ratkaisunsa tekniseksi toteutukseksi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Lyhennyksiä on tehty vuodesta 2011 lähtien.

Uuden työntekijän palkka:

-       Uudelle työntekijälle voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajalta palkkaa, joka on 85 prosenttia kyseisen vaativuustason mukaisesta palkasta. Aikaisemmin aikaraja oli neljä kuukautta.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus:

-       Oppisopimusopiskelijalle tulee maksaa vähintään vaatimustason 1 palkkaa.

Työaikamääräyksistä poikkeaminen:

-       Sopimukseen kuuluu 8 tuntia palkallista koulutusta, joka voidaan toteuttaa syys-toukokuussa, ei kuitenkaan sunnuntaisin eikä arkipyhäviikkoisin. Asiasta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Viikkolepo:

-       Mikäli viikkolepoon ei ole mahdollisuutta, sinä aikana tehdystä työstä maksetaan korvaus. Asiasta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Palkkausjärjestelmä:

-       Esimiehen ja työtekijän pitää arvioida työntekijän pätevyyden kehittymistä kolmesta kuuteen kuukauden kuluessa siitä, kun hänen tehtävänsä on muuttunut vaativammaksi ja kehitettävät osaamisalueet on todettu yhdessä.

Varallaolo:

-       Varallaolotunneilta maksetaan 30‒50 % tunti- tai kuukausipalkasta sidonnaisuusasteen mukaan.

Ay-jäsenmaksuperintä:

-       Suositus on, että työnantaja toimittaa työntekijäkohtaisen selvityksen jäsenmaksutilityksistä sähköisesti kuukausittain tai kolmen kuukauden välein ammattiliitoille.

Tutustu työelämään ja tienaa:

-       Kesäharjoitteluohjelma jatkuu vuosina 2020 ja 2021.

Neuvottelutulos luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

https://www.sahkoliitto.fi/tyoehtosopimukset/002-energia-ict-ja-verkostoala.