Kurssit vain osaston jäsenille.

Tällä hetkellä ei ole kursseja.

Koulutustarjontaa 2020

Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka ovat tarkoitettu liiton sopimusalajäsenille.
Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
- Majoitus 2-hengen huoneissa
- Ohjelmaan merkityt ruokailut
- Kaikki kursseilla jaettava materiaali
- Matkakulut Sähköliiton koulutusohjesäännön mukaisesti
Liitto tarjoaa jäsenilleen vuonna 2020 paljon erilaista koulutusta: 
https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat

MATKA- JA MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
- Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain auton     käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km. 
- TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan TSL:n ohjeen mukaan.
- Lentokoneella tai/ja taksilla matkustamista ei korvata kuin erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava ennakkoon liiton koulutusyksikön kanssa. 
- Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoittamaan kulujen todenperäisyys. 
- Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella Suomea, osallistuminen ja matkakulut korvataan kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle.  
- Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin alkamista edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista   itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
- Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipainosta osallistumista kurssitapahtumaan.
- Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etukäteen liiton koulutusasiantuntijan kanssa.

Osallistuminen kursseille on sähköliittolaisille maksutonta. Ilmoittaudu mukaan Sähköliiton kursseille hakuaikaan mennessä osoitteella tarja.toppari@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.

Kiljavan kurssit sekä opinto-opas 2020 julkaistu

Kiljavan opisto on Nurmijärven Kiljavalla sijaitseva kansanopisto, joka on erikoistunut työelämän
kehittämisen ja edunvalvonnan koulutuksiin. Kiljava tarjoaa runsaasti työelämän kehittämiseen ja
edunvalvontaan liittyviä kursseja. Kiljavalla voit suorittaa myös ammattitutkintoja. Kiljavan opiston
koulutustarjonta löytyy nettisivuilta www.kio.fi ja sieltä löydät myös selailtavan opinto-oppaan, jossa
kerrotaan kenelle kurssit on suunnattu ja tarkemmat sisältökuvaukset kurssikalenterin kursseista.
Kurssikalenteri tullaan toimittamaan osastojen kirjeenvaihtajille postitse kotiin myöhemmin Postin lakon
päättymisen jälkeen.

Kiljavan opiston kurssikalenteri: https://kio.fi/wpcontent/
uploads/2019/09/Kiljavan_kurssikalenteri_2020.pdf
Kiljavan opiston opinto-opas: https://kio.fi/wp-content/uploads/2019/09/Kiljava_kurssiesite_2020.pdf