TES

- - - -

Hyväksytty neuvottelutulos sähköistys- ja sähköasennusalalle.


Työehtosopimuskumppanit; Sähköliitto, Palta ja STTA ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan tekemän sovintoesityksen sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen uudistamisesta ajalle

1.2.2018 – 31.3.2020.


Palkankorotukset 1.5.2018 ja 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

kauden alusta:


- henkilökohtaisia aikapalkkoja ja sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1,7%
  suuruisella yleiskorotuksella

- vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan
  jäljellä olevan työmäärän osalta 1,7 %

- urakkahinnoittelukerrointa korotetaan 1,7 %, keskeneräisissä töissä korotus lasketaan työehtosopimuksen
  8 §:n 8.6.1 kohdan mukaan

- huoneistokohtaista asuntotuotanto- ja lisäpistehintaa korotetaan 1,7 %


   Perustuntipalkkataulukkoa, henkilökohtaista aikapalkkataulukkoa, urakan takuupalkkoja sekä kes-

   keytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen palkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen

   alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %:lla ja 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan pal-

   kanmaksukauden alusta lukien 1,7 %:lla.

   Lisien korotukset 1.5.2018 ja 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-

   kauden alusta


- 7 §:n 3.5 iltavuoro- ja yövuorolisää korotetaan 1,7 %

- 7 §:n 3.6 iltyö- ja yötyölisää korotetaan 1,7 %

- 7 §:n 14.3 työvuoroluettelosta poikkeamisesta maksettavaa lisää korotetaan 1,7 %

- 8 §:n A 4 kohdan mukaista erityistyölisää sekä paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 1,7 %, ellei

   paikallisesti toisin sovita

- 8 §:n B- kohdan 7.2.7 kärkimieslisää korotetaan 1,7 %

- 11 §:n ammattitutkintolisiä, erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisää, vaativan ja hankalan työn

   lisää, autonkuljettajalisää sekä kärkimieslisää aikapalkkauksessa tehtävissä töissä korotetaan 1,7 %

- 12 §:n työpaikkaohjaajalisää korotetaan 1,7 %

   Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavien korvausten korotukset

   1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

   Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavaa korvausta korotetaan 3,4 %:lla.


Uudet palkkataulukot allaolevasta linkistä:

Sähköliiton neuvottelemat työehtosopimukset löydät seuraavan linkin alta.

Klikkaa tästä!